Integritetspolicy | Beslag Design
Återförsäljare
Glömt lösenordet?

 
 
Policy avseende integritet och marknadsföring

Uppdaterad 2024-02-15


1. Allmänt

Beslag Design värnar om din personliga integritet och vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter enligt gällande lagar och regler, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig
Beslag Design i Båstad AB
Organisationsnummer: 556166-4409
Box 1036
269 21 Båstad
Sverige

E-post: info@beslagdesign.se

3. Vad är en personuppgift?
All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som till exempel användar-ID, kundnummer, lösenord, IP-nummer och telefonnummer.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?
Om du väljer att genomföra köp hos Beslag Design kommer vi att begära all information som erfordras för leverans.

I samband med din registrering och beställning godkänner du att Beslag Design lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig. Dina uppgifter lämnas även vidare till vår fakturapartner samt logistikpartners.

Uppgifter vi samlar in om dig är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Användar-ID, kundnummer och lösenord
 • Köphistorik
 • Information som vi ber dig lämna ifall du vill använda våra tjänster eller delta i undersökningar 


5. Hur används dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för hantering av din beställning samt för att skicka meddelande om leveransstatus. För att upprätthålla en god servicenivå mot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation som sker via e-post. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.

Det är enbart förvaltning, marknadsföring samt försäljningsansvariga hos Beslag Design som kommer kunna ta del av din personliga information. Vi varken sparar kundinformationen krypterad eller skickar vidare den krypterad. Vi kommer att meddela det aktuella fraktbolaget vad ditt namn är, din adress samt ditt telefonnummer. Det gör vi enbart för att de skall kunna leverera dina beställda varor. Inga fler personliga uppgifter kommer att delas ut.

För att förbättra våra tjänster och tillhandahålla relevant innehåll och marknadsföring kan vi lagra e-postadresser i digitala verktyg, såsom vår bildbank och mailtjänstleverantör. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att följa länken i nyhetsbreven eller genom att kontakta vår kundservice. Åtkomst till övriga digitala verktyg tillhandahålls av Beslag Design och all inloggningsinformation är krypterad och säkerställd av systemleverantören och Beslag Design.

6. Delning av personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utanför Beslag Design för marknadsföringsändamål, utöver vår mailtjänstleverantör och bildbank, såvida det inte krävs enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till tredjeland.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Beslag Design sparar personuppgifterna så länge du är kund hos oss. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Utöver detta kan Beslag Design komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga för oss. Uppgifter för marknadsföring sparas tills du avregistrerar dig eller kontaktar Beslag Design.

8. Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Beslag Designs verksamhet.
 • Du har rätt att veta vad vi gör med din data och vilka som har tillgång till den.
 • Du har i vissa fall rätt till att begränsa vad vi ska använda er data till.
 • Ifall du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att be oss att rätta till dem.
 • Anser du att vi har behandlat dina uppgifter på ett olagligt sätt har du rätt att få dina uppgifter raderade.


Beslag Design är skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandling av dessa ärenden kan ta upp till 30 dagar. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Beslag Design är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med GDPR. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

9. Skydd av personuppgifterna
Beslag Design skyddar dina personuppgifter med hög säkerhet. Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och via säkra informationskanaler för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Beslag Designs webbplats är SSL-säkrad (Secure Socket layer), vilket innebär att vi skyddar kommunikation och transaktioner på vår webbplats. Ett sätt att se ifall den webbsida du besöker är säker är att titta på adressfältet. I vanliga fall börjar webbadresserna med ”http://”, men börjar de istället på ”https://” (där ”s” står för secure) innebär det att du befinner dig på en säker webbsida. Beslag Design är e-handelscertifierade, vilket innebär att vi följer säkerhet och etiska regler enligt Nordisk E-handelscertifiering.

10. Cookies
Beslag Designs webbplats använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. Besökaren ska också ha möjlighet att samtycka till om cookies ska få lagras på datorn, vilket kan ske genom inställningar i den webbläsare som besökaren har.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Den möjliggör en bättre webbsida för dig som användare och ger oss statistik om användandet av www.beslagdesign.se Cookien innehåller ingen personlig information och är helt ofarlig för användaren.

11. Ändringar i denna policy
Beslag Design förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy för att uppfylla eventuella nya juridiska och tekniska krav. Vid stora förändringar kommer vi göra e-postutskick till dig som är kund hos oss.

12. Bedrägerihantering
Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Beslag Design förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.