Vår visselblåsartjänst | Beslag Design
Återförsäljare
Glömt lösenordet?


Vår visselblåsartjänst

Här kan du anonymt rapportera om din misstanke om ett allvarligt missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Du som visselblåsare skyddas mot repressalier från arbetsgivare.

För att trygga din anonymitet och säkerställa en oberoende och självständig bedömning hanteras ditt ärende av Competensum, som är en extern mottagningsfunktion för visselblåsningsärenden.